Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 1 октомври 2018 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на политическите групи
 6.Състав на Парламента
 7.Проверка на пълномощията
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69 в от Правилника за дейността)
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 11.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Внесени документи
 14.Ред на работа
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Оценка на здравните технологии (разискване)
 17.Изпълнението на насоките на Съвета за ЛГБТИ във връзка с положението в Чечения (разискване)
 18.Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“ (разискване)
 19.Технологии на разпределен регистър и блоквериги: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството (разискване)
 20.Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони (разискване)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (168 kb) Присъствен списък (55 kb) Поименни гласувания (111 kb) 
 
Протокол (81 kb) Присъствен списък (11 kb) Поименни гласувания (31 kb) 
 
Протокол (277 kb) Присъствен списък (77 kb) Поименни гласувания (521 kb) 
Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност