Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 1 октомври 2018 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на политическите групи
 6.Състав на Парламента
 7.Проверка на пълномощията
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69 в от Правилника за дейността)
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 11.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Внесени документи
 14.Ред на работа
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Оценка на здравните технологии (разискване)
 17.Изпълнението на насоките на Съвета за ЛГБТИ във връзка с положението в Чечения (разискване)
 18.Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“ (разискване)
 19.Технологии на разпределен регистър и блоквериги: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството (разискване)
 20.Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони (разискване)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (168 kb)
23/01/2019 13:44
  Списък на присъствалите (55 kb)
19/02/2019 08:30
 
Протокол (81 kb)
23/01/2019 13:44
  Списък на присъствалите (11 kb)
19/02/2019 08:30
  Поименни гласувания (31 kb)
22/12/2018 04:06
 
Протокол (277 kb)
23/01/2019 13:44
  Списък на присъствалите (77 kb)
19/02/2019 08:30
  Поименни гласувания (521 kb)
22/12/2018 04:06
Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност