Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 1. oktober 2018 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Parlamentets sammensætning
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Valgs prøvelse
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 11.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 13.Modtagne dokumenter
 14.Arbejdsplan
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Medicinsk teknologivurdering (forhandling)
 17.Gennemførelse af Rådets retningslinjer om LGBTI-personer i forhold til situationen i Tjetjenien (forhandling)
 18.International Financial Reporting Standards: IFRS 17 Forsikringskontrakter (forhandling)
 19.Distributed ledger-teknologier (DLT) og blockchains: opbygning af tillid via mellemledsafvikling (forhandling)
 20.EU-dagsorden for landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder (forhandling)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (145 kb) Tilstedeværelsesliste (55 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (111 kb) 
 
Protokol (76 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (31 kb) 
 
Protokol (257 kb) Tilstedeværelsesliste (67 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (421 kb) 
Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik