Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 1. oktoober 2018 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Parlamendi koosseis
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Parlamendi koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 11.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 13.Esitatud dokumendid
 14.Tööplaan
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Tervisetehnoloogia hindamine (arutelu)
 17.Lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine seoses olukorraga Tšetšeenias (arutelu)
 18.Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid: IFRS 17 (kindlustuslepingud) (arutelu)
 19.Hajusraamatu tehnoloogiad ja plokiahelad: usalduse suurendamine vahendajatest loobumise abil (arutelu)
 20.ELi maa-, mägi- ja äärepoolseimate piirkondade tegevuskava (arutelu)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (142 kb) Kohalolijate nimekiri (55 kb) Nimelise hääletuse tulemused (111 kb) 
 
Protokoll (76 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Nimelise hääletuse tulemused (31 kb) 
 
Protokoll (252 kb) Kohalolijate nimekiri (68 kb) Nimelise hääletuse tulemused (420 kb) 
Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika