Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 1 oktober 2018 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling fracties
 6.Samenstelling Parlement
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 11.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 13.Ingekomen stukken
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Evaluatie van gezondheidstechnologie (debat)
 17.Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad met betrekking tot de situatie in Tsjetsjenië (debat)
 18.Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 17 Verzekeringscontracten (debat)
 19."Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie (debat)
 20.EU-agenda voor landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden (debat)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (148 kb) Presentielijst (55 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (111 kb) 
 
Notulen (77 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (31 kb) 
 
Notulen (256 kb) Presentielijst (67 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (496 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid