Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 1 października 2018 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład grup politycznych
 6.Skład Parlamentu
 7.Weryfikacja mandatów
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 11.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Składanie dokumentów
 14.Porządek obrad
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Ocena technologii medycznych (debata)
 17.Wdrożenie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI w związku z sytuacją w Czeczenii (debata)
 18.Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (debata)
 19.Technologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego (debata)
 20.Plan działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych (debata)
 21.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (145 kb)
23/01/2019 13:50
  Lista obecności (55 kb)
19/02/2019 08:30
 
Protokół (77 kb)
23/01/2019 13:50
  Lista obecności (11 kb)
19/02/2019 08:30
  Głosowanie imienne (30 kb)
22/12/2018 05:06
 
Protokół (261 kb)
23/01/2019 13:50
  Lista obecności (68 kb)
19/02/2019 08:30
  Głosowanie imienne (497 kb)
22/12/2018 05:06
Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności