Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 1 października 2018 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład grup politycznych
 6.Skład Parlamentu
 7.Weryfikacja mandatów
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 11.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Składanie dokumentów
 14.Porządek obrad
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Ocena technologii medycznych (debata)
 17.Wdrożenie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI w związku z sytuacją w Czeczenii (debata)
 18.Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (debata)
 19.Technologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego (debata)
 20.Plan działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych (debata)
 21.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (145 kb) Lista obecności (55 kb) Wyniki głosowań imiennych (111 kb) 
 
Protokół (77 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowań imiennych (30 kb) 
 
Protokół (261 kb) Lista obecności (68 kb) Wyniki głosowań imiennych (497 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności