Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 1. októbra 2018 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia Predsedníctva
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie politických skupín
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 11.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Predloženie dokumentov
 14.Program práce
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Hodnotenie zdravotníckych technológií (rozprava)
 17.Vykonávanie usmernení Rady v oblasti LGBTI v súvislosti so situáciou v Čečensku (rozprava)
 18.Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 17 Poistné zmluvy (rozprava)
 19.Technológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie dôvery prostredníctvom ústupu od sprostredkovania (rozprava)
 20.Agenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny (rozprava)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (145 kb)
23/01/2019 13:52
  Prezenčná listina (55 kb)
19/02/2019 08:30
 
Zápisnica (78 kb)
23/01/2019 13:52
  Prezenčná listina (11 kb)
19/02/2019 08:30
  Hlasovania podľa mien (31 kb)
22/12/2018 05:26
 
Zápisnica (259 kb)
23/01/2019 13:52
  Prezenčná listina (68 kb)
19/02/2019 08:30
  Hlasovania podľa mien (499 kb)
22/12/2018 05:26
Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia