Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 1. októbra 2018 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia Predsedníctva
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie politických skupín
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 11.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Predloženie dokumentov
 14.Program práce
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Hodnotenie zdravotníckych technológií (rozprava)
 17.Vykonávanie usmernení Rady v oblasti LGBTI v súvislosti so situáciou v Čečensku (rozprava)
 18.Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 17 Poistné zmluvy (rozprava)
 19.Technológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie dôvery prostredníctvom ústupu od sprostredkovania (rozprava)
 20.Agenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny (rozprava)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (145 kb) Prezenčná listina (55 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (111 kb) 
 
Zápisnica (78 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (31 kb) 
 
Zápisnica (259 kb) Prezenčná listina (68 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (499 kb) 
Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia