Index 
Jegyzőkönyv
PDF 261kWORD 77k
2018. október 1., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozatai
 4.A Parlament tagjai
 5.A képviselőcsoportok tagjai
 6.A Parlament tagjai
 7.Mandátumvizsgálat
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 9.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 10.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 11.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 12.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 13.Dokumentumok benyújtása
 14.Ügyrend
 15.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 16.Egészségügyi technológiaértékelés (vita)
 17.A Tanács LMBTI-iránymutatásainak végrehajtása a csecsenföldi helyzettel kapcsolatban (vita)
 18.Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok: IFRS 17 biztosítási szerződések (vita)
 19.Megosztott könyvelési technológiák és a blokkláncok: bizalomépítés a közvetítők kiiktatásával (vita)
 20.A vidéki, hegyvidéki és távoli területekre vonatkozó uniós menetrend (vita)
 21.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2018. szeptember 13-án, csütörtökön megszakított ülés folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.04-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz, melyben részvétét fejezi ki a szeptember 28-i, indonéziai földrengés és szökőár áldozatai családtagjainak.

A Parlament egyperces csendet tart.

Az elnök határozottan elítéli azokat a személyes támadásokat, melyeknek az utóbbi időben egyes képviselők voltak az áldozatai.

Felszólal:

- Sajjad Karim, aki kéri, hogy Brüsszelben, a Parlament előtt található, egy általa iszlámellenesnek ítélt plakátot távolítsanak el (az elnök ígéretet tesz a helyzet megvizsgálására);

- Ana Miranda Oriol Junqueras Vies és Raül Romeva i Rueda volt képviselők helyzetéről;

- Jávor Benedek, aki emlékeztet arra, hogy hamarosan következik a máltai újságírónő, Dafne Caruana Galizia halálának első évfordulója, és kéri, hogy egy díjjal emlékezzenek meg róla (az elnök megerősíti, hogy az Elnökség meg fogja vitatni a kérdést);

- Lefteris Christoforou és Takis Hadjigeorgiou a mai ciprusi nemzeti ünnep megünnepléséről és a sziget folytatódó megosztottságáról;

- Bruno Gollnisch parlamenti térítéseiről és az európai parlamenti képviselők statútuma alkalmazási szabályai 68. cikke (2) bekezdésének alkalmazásáról;

- Tomáš Zdechovský a korábbi felszólalások természetéről, és

- Maria Grapini az idősek nemzetközi napjáról.


4. A Parlament tagjai

Az illetékes német hatóságok bejelentették Stefan Gehrold kinevezését Burkhard Balz helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2018. szeptember 20.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Stefan Gehrold elfoglalhatja helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


5. A képviselőcsoportok tagjai

Cătălin Sorin Ivan 2018. szeptember 27-től többé nem tagja az S&D képviselőcsoportnak. Ezentúl a független képviselők között foglal helyet.


6. A Parlament tagjai

Az illetékes svéd hatóságok bejelentették, hogy Lars Adaktussont 2018. szeptember 24-i hatállyal nemzeti parlamenti képviselővé választották.

A Parlament ezt tudomásul veszi, és az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikke (2) bekezdésének, valamint eljárási szabályzata 4. cikke (1) és (4) bekezdésének megfelelően 2018. szeptember 24-i hatállyal megállapítja az üresedést.


7. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2018. szeptember 5-i hatállyal érvényesnek tekinti Igor Gräzin mandátumát.


8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a(z) PPE képviselőcsoport:

ECON bizottság: Daniel Caspary helyére Stefan Gehrold

A Délkelet-Ázsia országaival és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) tagállamaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Stefan Gehrold

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


9. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti az ECON bizottság azon határozatait, miszerint az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalásokat kezd:

- ECON bizottság, a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)). Előadó: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ECON bizottság, a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 575/2013/EU rendelet, a 600/2014/EU rendelet és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)). Előadó: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap, azaz 2018. október 2-án, kedden éjfélig írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


10. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2018. október 3-án, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról és az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, valamint az 1313/2013/EU határozat módosításáról (00047/2018/LEX - C8-0427/2018 - 2017/0102(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 256/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (00046/2018/LEX - C8-0426/2018 - 2017/0347(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról (00041/2018/LEX - C8-0425/2018 - 2017/0086(COD))


11. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2018. júniusi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl weboldalon.

A Parlament által a 2018. márciusi és a 2018. áprilisi ülés során elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemények rendelkezésre állnak az Europarl weboldalon.


12. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi vitával követett szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000069/2018), felteszi: Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, a Tanácshoz: A szavazati jogtól való megfosztás az EU-ban (B8-0039/2018);

—   (O-000070/2018), felteszi: Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A szavazati jogtól való megfosztás az EU-ban (B8-0040/2018);

—   (O-000072/2018), felteszi: Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az LMBTI-személyek emberi jogaival kapcsolatos tanácsi iránymutatások végrehajtása a csecsenföldi helyzettel kapcsolatban (B8-0401/2018);

—   (O-000074/2018), felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, Bernd Lange, az INTA bizottság nevében, Pier Antonio Panzeri, az AFET bizottság nevében, a Bizottsághoz (alelnök/főképviselő): Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás (B8-0402/2018);

—   (O-000075/2018), felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, Bernd Lange, az INTA bizottság nevében, Pier Antonio Panzeri, az AFET bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás (B8-0403/2018);

—   (O-000078/2018), felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, Bernd Lange, az INTA bizottság nevében, Pier Antonio Panzeri, az AFET bizottság nevében, a Tanácshoz: Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás (B8-0404/2018);

—   (O-000092/2018), felteszi: Eva Kaili, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Megosztott könyvelési technológiák és a blokkláncok: bizalomépítés a közvetítők kiiktatásával (B8-0405/2018);

—   (O-000095/2018), felteszi: Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer, a Bizottsághoz: Állatjólét, antimikrobiális szerek használata, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásai (B8-0410/2018).


13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

BUDG, IMCO

- Az Európai Unió általános költségvetés-tervezete a 2019-es pénzügyi évre: a Tanács 2018. szeptember 4-i álláspontja (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Javaslat az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló 216/2013/EU rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP))

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

JURI

- Javaslat a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

AFCO

vélemény:

BUDG, JURI, LIBE

- A 2018. évi általános költségvetésre vonatkozó 5. sz. költségvetésmódosítási tervezet: Az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA II) Törökországnak nyújtott támogatáshoz kapcsolódó tartalék törlése, az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) és a humanitárius segítségnyújtás más sürgős intézkedések érdekében történő megerősítése, valamint az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) létszámtervének a WiFi4EU kezdeményezés kapcsán történő módosítása (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

AFET, DEVE, ITRE

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE))

utalva

illetékes:

AFET

2) a parlamenti bizottságok, jelentések:

- ***I Jelentés a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

- ***I Jelentés a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről és a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ***I Jelentés a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról, valamint a 305/2011/EU, az 528/2012/EU, az (EU) 2016/424, az (EU) 2016/425, az (EU) 2016/426, az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/42/EK, 2009/48/EK, a 2010/35/EU, a 2013/29/EU, a 2013/53/EU, a 2014/28/EU, a 2014/29/EU, a 2014/30/EU, a 2014/31/EU, a 2014/32/EU, a 2014/33/EU, a 2014/34/EU, a 2014/35/EU, a 2014/53/EU, a 2014/68/EU és a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- ***I Jelentés a páneurópai magánnyugdíjtermékről (PEPP) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- * Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottadó-mértékek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- * Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-rendszer egyes szabályainak harmonizálása és egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról, valamint a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó végleges rendszer bevezetéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti, a Marokkói Királyságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket rögzítő tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

- ***I Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források tekintetében történő módosításáról, valamint az említett rendeletnek a „beruházás a növekedésbe és a munkahelyteremtésbe” célkitűzés számára biztosított források tekintetében történő helyesbítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- * Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítése esetén alkalmazott, választható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvjavaslatról (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

- * Jelentés a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek az olasz Campione d’Italia településnek és a Luganói-tó olaszországi vizeinek az Unió vámterületébe és a 2008/118/EK irányelv területi hatálya alá való bevonása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

- * Jelentés a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az elektronikus nyilvántartások tartalma tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

- ***I Jelentés a Bizottság által vállalkozásokhoz és vállalkozások társulásaihoz intézett, a belső piaccal és a kapcsolódó területekkel összefüggő információkérésre vonatkozó feltételek és eljárás megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Eva Maydell (A8-0286/2018)

- ***I Jelentés az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról és a 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- ***I Jelentés az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- ***I Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (kodifikált szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

- Jelentés a Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2018/2069(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 5/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról: Az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA II) Törökországnak nyújtott támogatáshoz kapcsolódó tartalék törlése, az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) és a humanitárius segítségnyújtás más sürgős intézkedések érdekében történő megerősítése, valamint az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) létszámtervének a WiFi4EU kezdeményezés kapcsán történő módosítása (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandia kérelme – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Ivana Maletić (A8-0294/2018)


14. Ügyrend

Kiosztották a 2018. októberi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 628.017/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő

- Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a napirend első pontjaként vegyék fel az Európai Parlament elnökének nyilatkozatát Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélyéről, melyet a képviselőcsoportok felszólalásainak köre követne.

Felszólal: Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet (az elnök emlékeztet, hogy az Európai Parlament elnökének nyilatkozatát nem lehet felvenni a napirendbe, de a gyűlésnek jogában áll megvitatni a szóban forgó kérdést), Cristian Dan Preda a kérelem ellen, Neoklis Sylikiotis és Margrete Auken a kérelem mellett.

Név szerinti szavazással (143 mellette, 150 ellene, 19 tartózkodás) a Parlament elutasítja a kérelmet.

- Az EFDD képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a Soledad Cabezón Ruiz „Egészségügyi technológiaértékelés” című jelentéséről (A8-0289/2018) szóló vitát (a PDOJ 74. pontja) követően, második napirendi pontként következzen a Sabine Verheyen és Petra Kammerevert „Audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtása” című jelentéséről (A8-0192/2017) folytatott vita (a PDOJ 17. pontja). A jelentés jelenleg csak a keddi szavazások órájában szerepel.

Felszólal: John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, és Petra Kammerevert, a kérelem ellen.

Név szerinti szavazással (82 mellette, 216 ellene, 7 tartózkodás) a Parlament elutasítja a kérelmet.

Kedd

- A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy „Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás” szóbeli választ igénylő kérdésről (2018/2763(RSP)) folytatott vita (a PDOJ 48. pontja) lezárásaként nyújtsanak be állásfoglalási indítványokat, melyekről csütörtökön szavaznának.

Felszólal: Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

Név szerinti szavazással (154 mellette, 139 ellene, 3 tartózkodás) a Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Rögzítik a benyújtási határidőket:

állásfoglalásra irányuló indítványok: 2018. október 2., kedd, 12.00
állásfoglalási indítványok módosításai és közös állásfoglalási indítvány: 2018. október 3., szerda, 12.00
közös állásfoglalási indítvány módosításai: 2018. október 3., szerda, 13.00
külön szavazásra és részenkénti szavazásra irányuló kérelmek: 2018. október 3., szerda, 19.00.

- Az ENF képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy délutáni első napirendi pontként következzenek a Tanács és a Bizottság „Az európai vállalkozások védelme az amerikai jog amerikai felségterületen kívüli alkalmazásával szemben” című nyilatkozatai.

Felszólal: Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet és Javier Nart a kérelem ellen.

Név szerinti szavazással (32 mellette, 158 ellene, 42 tartózkodás) a Parlament elutasítja a kérelmet.

- A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a délutáni ülés hatodik napirendi pontjaként következzenek a Tanács és a Bizottság „Az újfasiszta erőszak fokozódása Európában” című nyilatkozatai. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnák le, melyekről az októberi II. ülésen szavaznának.

Felszólal: Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, és Bruno Gollnisch a kérelem ellen.

Név szerinti szavazással (141 mellette, 118 ellene, 29 tartózkodás) a Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Szerda

- A Verts/ALE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a Tanács és a Bizottság „Humanitárius vészhelyzet a Földközi-tengeren: a helyi és regionális hatóságok támogatása” című nyilatkozatainak (2018/2854(RSP)) (a PDOJ 72. pontja) címét módosítsák a következőre: „Humanitárius vészhelyzet a Földközi-tengeren: az Aquarius esete és a helyi és regionális közhatóságoknak nyújtott támogatás szerepe”.

Felszólal: Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

Név szerinti szavazással (133 mellette, 140 ellene, 6 tartózkodás) a Parlament elutasítja a kérelmet.

Csütörtök

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy az „Állatjólét, antimikrobiális szerek használata, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásai” című, szóbeli választ igénylő kérdésről (2018/2858(RSP)) folytatott vita (a PDOJ 79. pontja) lezárásaként nyújtsanak be állásfoglalási indítványokat, melyekről az októberi II. ülésen szavaznának.

Felszólal: Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

Név szerinti szavazással (147 mellette, 113 ellene, 9 tartózkodás) a Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Az ügyrendet megállapítják.


15. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

Felszólal: Bruno Gollnisch.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök


16. Egészségügyi technológiaértékelés (vita)

Jelentés az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

Felszólal: Cristian-Silviu Buşoi (az IMCO bizottság véleményének előadója), Lieve Wierinck (az ITRE bizottság véleményének előadója), Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Biljana Borzan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bolesław G. Piecha, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Peter Liese, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho és Karin Kadenbach.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Nicola Caputo és Mireille D'Ornano.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Lampros Fountoulis.

Felszólal: Christos Stylianides és Soledad Cabezón Ruiz.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.3-i jegyzőkönyv, 9.4. pont .


17. A Tanács LMBTI-iránymutatásainak végrehajtása a csecsenföldi helyzettel kapcsolatban (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000072/2018), felteszi: Malin Björk, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, az S&D képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld és Marietje Schaake, az ALDE képviselőcsoport nevében, és Terry Reintke, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az LMBTI-személyek emberi jogaival kapcsolatos tanácsi iránymutatások végrehajtása a csecsenföldi helyzettel kapcsolatban (B8-0401/2018)

Daniele Viotti, Marietje Schaake és Terry Reintke kifejti a kérdést.

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Elly Schlein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Linnéa Engström, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Brando Benifei, Ulrike Trebesius, Julie Ward, Mark Demesmaeker és Michela Giuffrida.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Pirkko Ruohonen-Lerner és Lampros Fountoulis.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.


18. Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok: IFRS 17 biztosítási szerződések (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok: IFRS 17 biztosítási szerződések (2018/2689(RSP))

Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Theodor Dumitru Stolojan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Caroline Nagtegaal, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal: Andrus Ansip.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Theodor Dumitru Stolojan, az ECON bizottság nevében, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokról: IFRS 17 Biztosítási szerződések (2018/2689(RSP)) (B8-0442/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.3-i jegyzőkönyv, 9.7. pont .


19. Megosztott könyvelési technológiák és a blokkláncok: bizalomépítés a közvetítők kiiktatásával (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000092/2018), felteszi: Eva Kaili, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Megosztott könyvelési technológiák és a blokkláncok: bizalomépítés a közvetítők kiiktatásával (B8-0405/2018)

Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre.

Eva Kaili kifejti a kérdést.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Henna Virkkunen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miapetra Kumpula-Natri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Caroline Nagtegaal, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jakop Dalunde, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Christelle Lechevalier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Anne-Marie Mineur, Paul Rübig, José Blanco López, Antanas Guoga, Sirpa Pietikäinen és Cristian-Silviu Buşoi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly és Notis Marias.

Felszólal: Andrus Ansip.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Eva Kaili, az ITRE bizottság nevében, a megosztott könyvelési technológiákról és a blokkláncokról: bizalomépítés a közvetítők kiiktatásával (2017/2772(RSP)) (B8-0397/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.3-i jegyzőkönyv, 9.8. pont .


20. A vidéki, hegyvidéki és távoli területekre vonatkozó uniós menetrend (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A vidéki, hegyvidéki és távoli területekre vonatkozó uniós menetrend (2018/2720(RSP))

Corina Crețu (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Lambert van Nistelrooij, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jacques Colombier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Herbert Dorfmann, Momchil Nekov, Mirosław Piotrowski, Thomas Waitz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Daniel Buda, Julie Ward, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Fernando Ruas, Monika Smolková, Franc Bogovič és Michela Giuffrida.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Michel Dantin, Florent Marcellesi, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Mairead McGuinness, Stanislav Polčák és Lívia Járóka.

Felszólal: Corina Crețu.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Iskra Mihaylova, a DEVE bizottság nevében, a vidéki, hegyvidéki és távoli területek sajátos szükségleteinek kezeléséről (2018/2720(RSP)) (B8-0399/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.3-i jegyzőkönyv, 9.9. pont .


21. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Daniel Buda, John Howarth, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Corina Crețu (a Bizottság tagja) az előző felszólalásról, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Eric Andrieu, Notis Marias, João Pimenta Lopes, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mirosław Piotrowski, Marie-Pierre Vieu, Stanislav Polčák, Maria Gabriela Zoană, Lynn Boylan, Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Răzvan Popa és Andrejs Mamikins.


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 628.017/OJMA).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.28-kor berekesztik.

Klaus Welle

Pavel Telička

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Verheyen, Žitňanská

Utolsó frissítés: 2019. január 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat