Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 2. října 2018 - Štrasburk

2. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor LIBE předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

- oprava (P8_TA-PROV(2018)0310(COR01)) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 5. července 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (P8_TA-PROV(2018)0310) (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí