Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 2 octombrie 2018 - Strasbourg

2. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia LIBE a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

- Rectifcare (P8_TA-PROV(2018)0310(COR01)) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iulie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și de modificare a Regulamentului (CE) 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) 1077/2011 (P8_TA-PROV(2018)0310) (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificarea se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în termen de douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de deputați care ating cel puțin pragul redus, solicită ca aceasta să fie supusă la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate