Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 2. oktoober 2018 - Strasbourg

6. Presidentuuri teadaanded
CRE

President andis teada järgmist:

„Täna otsustas Euroopa Liidu Kohus, et Euroopa Parlament võib juhul, kui see on eelarvemenetluse tõhusa toimimise jaoks vajalik, otsustada rakendada oma eelarvepädevust osaliselt Brüsselis, mitte ainult Strasbourgis. Euroopa Liidu Kohus tunnistas seega, et Euroopa Parlamendil oli õigus võtta Euroopa Liidu 2017. aasta eelarve vastu teisel lugemisel Brüsselis.“

°
° ° °

„10. septembril 2018 määrati karistused Georges Bachile, Guillaume Balasile, José Bovéle, Edouard Martinile, Claude Rolinile, Maria Arenale ja Isabelle Thomasele, sest nad häirisid 3. juuli 2018. aasta täiskogu istungil tõsiselt parlamendi tööd ja istung tuli katkestada.

Maria Arena, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin ja Isabelle Thomas vaidlustasid selle otsuse 11. septembril 2018.

Juhatus arutas nende kaebust eile toimunud koosolekul ning jättis karistused jõusse. Georges Bachi, Guillaume Balasi, Maria Arenat ja Isabelle Thomasi karistati viie päeva päevaraha äravõtmisega ning keeluga osaleda parlamendi ja selle organite töös viie järjestikuse päeva jooksul, mil parlament või selle organid, komisjonid või delegatsioonid kogunevad, piiramata siiski nende õigust täiskogu istungil hääletada. Edouard Martinit karistati kaheksa päeva päevaraha äravõtmisega ning keeluga osaleda parlamendi ja selle organite töös kaheksa järjestikuse päeva jooksul, mil parlament või selle organid, komisjonid või delegatsioonid kogunevad, piiramata siiski tema õigust täiskogu istungil hääletada. Karistuste kohaldamine, mis peatati kaebuse menetlemise ajaks, jätkub alates tänasest.“

°
° ° °

„Võttes arvesse parlamendiliikme registreeritud assistentide poolt Euroopa Parlamendi liikmete vastu esitatud ahistamiskaebuste menetlemisega tegeleva nõuandekomitee järeldusi ning asjaomase parlamendiliikme kirjalikke selgitusi, olen otsustanud määrata vastavalt kodukorra artiklile 166 karistuse Giulia Moile, sest tema käitumine oma registreeritud assistentide suhtes kujutab endast psühholoogilist ahistamist. Karistuseks jäetakse ta ilma 12 päeva päevarahast. Otsus tehti asjaomasele parlamendiliikmele teatavaks täna ning tal on õigus otsus vastavalt kodukorra artiklile 167 juhatuses vaidlustada. Sellisel juhul peatatakse karistuse kohaldamine alates kaebuse esitamise hetkest.“

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Bruno Gollnisch (juhataja vastas talle), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin ja Cécile Kashetu Kyenge.

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika