Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 2. oktobris - Strasbūra

6. Sēdes vadītāja paziņojumi
CRE

Sēdes vadītājs sniedza šādus paziņojumus:

"Vēlos jūs informēt, ka šodien Eiropas Savienības Tiesa noteica, ka Eiropas Parlaments daļu savu budžeta pilnvaru var īstenot Briselē, nevis Strasbūrā, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu budžeta procedūras pareizu darbību. Tādēļ Tiesa atzina, ka Eiropas Parlamentam Savienības 2017. gada budžetu otrajā lasījumā bija tiesības pieņemt Briselē."

°
° ° °

"2018. gada 10. septembrī es noteicu sankcijas Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena un Isabelle Thomas par viņu rīcību 2018. gada 3. jūlija plenārsēdē, kas radīja nopietnus traucējumus Parlamenta darbā un pārtrauca plenārsēdes norisi.

2018. gada 11. septembrī Maria Arena, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin un Isabelle Thomas pārsūdzēja šo lēmumu.

Prezidijs vakardienas sanāksmē izskatīja minētās pārsūdzības un apstiprināja lēmumus par sankciju piemērošanu. Tādējādi Georges Bach, Guillaume Balas, Maria Arena un Isabelle Thomas zaudē tiesības saņemt dienas naudu uz piecām dienām un, neskarot tiesības balsot plenārsēdē, uz 5 secīgu dienu periodu, kura laikā tiekas Parlaments vai kāda no tā struktūrām, komitejām vai delegācijām, tiek apturēta viņu dalība visās Parlamenta un tā struktūru darbībās. Savukārt Edouard Martin zaudē tiesības saņemt dienas naudu uz 8 dienām un, neskarot tiesības balsot plenārsēdē, uz 8 secīgu dienu periodu, kura laikā tiekas Parlaments vai kāda no tā struktūrām, komitejām vai delegācijām, tiek apturēta viņa dalība visās Parlamenta un tā struktūru darbībās. Minēto sankciju piemērošana, kas tika apturēta prasību iesniegšanas brīdī, tiek atsākta no šodienas."

°
° ° °

"Ņemot vērā secinājumus, ar kuriem nākusi klajā Padomdevēja komiteja reģistrētu deputātu palīgu sūdzību izskatīšanai par Eiropas Parlamenta deputātu aizskarošu izturēšanos, un attiecīgās deputātes rakstiski sniegtos apsvērumus, esmu nolēmis noteikt sankcijas Giulia Moi saskaņā ar Reglamenta 166. pantu sakarā ar viņas izturēšanos pret saviem reģistrētajiem deputāta palīgiem, kas ir bijusi psiholoģiska aizskaršana. Sankcijas paredz, ka uz 12 dienām tiek zaudētas tiesības saņemt dienas naudu. Šodien par lēmumu tika informēta attiecīgā deputāte, kura šo lēmumu var iekšēji pārsūdzēt Prezidijā saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 167. pantu. Ar pārsūdzību minētās sankcijas piemērošana tiek apturēta."

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Bruno Gollnisch (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin un Cécile Kashetu Kyenge.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika