Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 2 octombrie 2018 - Strasbourg

6. Comunicările Președintelui
CRE

Președintele a comunicat următoarele:

„Aș dori să vă informez că astăzi Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că Parlamentul European își poate exercita o parte din competențele bugetare la Bruxelles în loc de Strasbourg dacă imperative legate de buna derulare a procedurii bugetare impun acest lucru. Prin urmare, Curtea a recunoscut că Parlamentul European are dreptul de a adopta la Bruxelles, în cea de-a doua lectură, bugetul anual al Uniunii pentru 2017.”

°
° ° °

„La 10 septembrie 2018, am impus sancțiuni deputaților Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena și Isabelle Thomas pentru acțiunile lor din timpul ședinței plenare din 3 iulie 2018, care au perturbat activitatea Parlamentului în mod grav și au provocat întreruperea ședinței plenare.

La 11 septembrie 2018, Maria Arena, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin și Isabelle Thomas au contestat această decizie.

În cadrul reuniunii sale de ieri, Biroul a examinat aceste contestații și a confirmat deciziile privind sancțiunile, care, în cazul deputaților Georges Bach, Guillaume Balas, Maria Arena și Isabelle Thomas, constau în pierderea dreptului la indemnizația de ședere timp de cinci zile și, fără a se aduce atingere exercitării dreptului de a vota în ședința plenară, în suspendarea participării la toate activitățile Parlamentului și ale organelor sale timp de cinci zile consecutive în care Parlamentul sau oricare dintre organele, comisiile sau delegațiile sale se reunesc, iar în cazul lui Edouard Martin, sancțiunile constau în pierderea dreptului la indemnizația de ședere timp de opt zile și, fără a se aduce atingere exercitării dreptului de a vota în ședința plenară, în suspendarea participării la toate activitățile Parlamentului și ale organelor sale timp de opt zile consecutive în care Parlamentul sau oricare dintre organele, comisiile sau delegațiile sale se reunesc. Întrucât sancțiunile în cauză au fost suspendate în momentul prezentării contestației, aplicarea lor reîncepe de astăzi.”

°
° ° °

„Ca urmare a concluziilor Comitetului consultativ privind hărțuirea la locul de muncă și prevenirea acesteia, în ceea ce privește plângerile depuse de asistenți parlamentari acreditați împotriva unor deputați în Parlamentul European și ținând seama de observațiile scrise ale deputatei în cauză, am decis să impun o sancțiune împotriva lui Giulia Moi, în conformitate cu articolul 166 din Regulamentul de procedură, ca urmare a comportamentului său față de asistenții săi parlamentari acreditați, care constituie hărțuire psihologică. Sancțiunea constă în pierderea dreptului la indemnizația de ședere pentru o perioadă de 12 zile. Decizia a fost notificată astăzi deputatei în cauză, care poate să introducă o cale de atac internă împotriva acestei decizii în fața Biroului în conformitate cu articolul 167 din Regulamentul de procedură al Parlamentului. Această cale de atac suspendă aplicarea sancțiunii.”

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Bruno Gollnisch (Președintele a dat câteva precizări), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin și Cécile Kashetu Kyenge.

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate