Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0151(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0192/2017

Внесени текстове :

A8-0192/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.8
CRE 18/05/2017 - 11.8
PV 02/10/2018 - 7.7
CRE 02/10/2018 - 7.7

Приети текстове :

P8_TA(2018)0364

Протокол
Вторник, 2 октомври 2018 г. - Страсбург

7.7. Предоставяне на аудиовизуални медийни услуги ***I (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчици: Sabine Verheyen и Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0364)

Изказвания

Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, преди гласуването на временното споразумение, за да поиска измененията да бъдат поставени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността.

Парламентът отхвърля искането.

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност