Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0151(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0192/2017

Ingediende teksten :

A8-0192/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/05/2017 - 11.8
CRE 18/05/2017 - 11.8
PV 02/10/2018 - 7.7
CRE 02/10/2018 - 7.7

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0364

Notulen
Dinsdag 2 oktober 2018 - Straatsburg

7.7. Het aanbieden van audiovisuele mediadiensten ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteures: Sabine Verheyen en Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0364)

Het woord werd gevoerd door:

Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, voorafgaand aan de stemming over het voorlopig akkoord, die vraagt de stemming over de amendementen vóór de stemming over het voorlopig akkoort te laten plaatsvinden, in overeenstemming met artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid