Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0151(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0192/2017

Ingivna texter :

A8-0192/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.8
CRE 18/05/2017 - 11.8
PV 02/10/2018 - 7.7
CRE 02/10/2018 - 7.7

Antagna texter :

P8_TA(2018)0364

Protokoll
Tisdagen den 2 oktober 2018 - Strasbourg

7.7. Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] – Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Sabine Verheyen och Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0364)

Inlägg:

Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen, yttrade sig före omröstningen om den preliminära överenskommelsen för att begära att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen.

Parlamentet förkastade begäran.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy