Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 2. lokakuuta 2018 - Strasbourg

7. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2018/2069(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0358)


7.2. Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (kodifikaatio) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0359)


7.3. EU:n ja Marokon tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus: Marokon osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Marokon kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0360)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.4. EU:n ja Kanadan välinen lentoliikennesopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä unionin puolesta [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0361)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.5. Italian kunnan Campione d’Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttäminen unionin tullialueeseen* (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Italian kunnan Campione d’Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttämiseksi unionin tullialueeseen ja direktiivin 2008/118/EY alueelliseen soveltamisalaan [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0362)

Puheenvuorot:

David Coburn, joka pyysi EFDD-ryhmän puolesta äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 190 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ja Roberto Gualtieri (esittelijä), joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

David Coburn äänestyksen jälkeen.


7.6. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/001 NL/Financial service activities (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2018/001 NL/Financial service activities, Alankomaat) [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0363)


7.7. Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijät: Sabine Verheyen ja Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0364)

Puheenvuorot:

Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta ennen äänestystä alustavasta sopimuksesta pyytääkseen, että tarkistuksista toimitetaan äänestys ennen alustavaa sopimusta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.


7.8. Lisätalousarvioesitys nro 5/2018: liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) Turkille osoitettavaa tukea koskevan varauksen peruuttaminen, Euroopan naapuruusvälineen (ENI) ja humanitaarisen avun määrärahojen lisääminen kiireellisten lisätoimien toteuttamiseksi sekä innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) henkilöstötaulukon muuttaminen WiFi4EU-aloitteen huomioon ottamiseksi (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2018 varainhoitovuodeksi 2018, pääluokka III – Komissio: liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) Turkille osoitettavaa tukea koskevan varauksen peruuttaminen, Euroopan naapuruusvälineen (ENI) ja humanitaarisen avun määrärahojen lisääminen kiireellisten lisätoimien toteuttamiseksi sekä innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) henkilöstötaulukon muuttaminen WiFi4EU-aloitteen huomioon ottamiseksi [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0365)

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö