Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 2., Kedd - Strasbourg

7. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2018/2069(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0358)


7.2. A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országai ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0359)


7.3. EU–Marokkó megállapodás a tudományos és technológiai együttműködésről: Marokkónak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételek *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Marokkói Királyságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket rögzítő, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0360)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.4. EU–Kanada légiközlekedési megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti légiközlekedési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0361)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.5. Az olasz Campione d’Italia településnek és a Luganói-tó olaszországi vizeinek bevonása az Unió vámterületébe* (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek az olasz Campione d’Italia településnek és a Luganói-tó olaszországi vizeinek az Unió vámterületébe és a 2008/118/EK irányelv területi hatálya alá való bevonása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0362)

Felszólalások

David Coburn, az EFDD képviselőcsoport nevében, aki a szavazás elhalasztását kéri az eljárási szabályzat 190. cikkének (4) bekezdése értelmében, és Roberto Gualtieri (előadó) a kérelem ellen.

A Parlament elutasítja a kérelmet.

David Coburn, a szavazás végén.


7.6. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2018/001 NL/Financial service activities kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandia kérelme – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) [COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0363)


7.7. Audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtása ***I (szavazás)

Jelentés a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irnyelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Sabine Verheyen és Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0364)

Felszólalások

Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében, az ideiglenes megállapodásról szóló szavazás előtt, aki kéri, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodásról szóló szavazás előtt szavazzanak, az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően.

A Parlament elutasítja a kérelmet.


7.8. 5/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA II) Törökországnak nyújtott támogatáshoz kapcsolódó tartalék törlése, az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) és a humanitárius segítségnyújtás más sürgős intézkedések érdekében történő megerősítése, valamint az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) létszámtervének a WiFi4EU kezdeményezés kapcsán történő módosítása (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 5/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról: Az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA II) Törökországnak nyújtott támogatáshoz kapcsolódó tartalék törlése, az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) és a humanitárius segítségnyújtás más sürgős intézkedések érdekében történő megerősítése, valamint az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) létszámtervének a WiFi4EU kezdeményezés kapcsán történő módosítása [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0365)

Utolsó frissítés: 2019. január 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat