Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 2. oktober 2018 - Strasbourg

7. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos) [2018/2069(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0358)


7.2. Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (kodificirano besedilo) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018- 2018/0066(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0359)


7.3. Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Marokom: pogoji za sodelovanje Maroka v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Unije, o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Kraljevine Maroko v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) [06534/2018 - C8-0150/2018- 2018/0036(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0360)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.4. Sporazum o zračnem prometu med EU in Kanado *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi [15380/2010 - C7-0386/2010- 2009/0018(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0361)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.5. Vključitev italijanske občine Campione d’Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije* (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES glede vključitve italijanske občine Campione d’Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije in v ozemeljsko uporabo Direktive 2008/118/ES [COM(2018)0261 - C8-0226/2018- 2018/0124(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0362)

Govori

David Coburn, v imenu skupine EFDD, ki je v skladu s členom 190(4) Poslovnika zahteval preložitev glasovanja, in Roberto Gualtieri (poročevalec), ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je zavrnil zahtevo.

David Coburn, ob koncu glasovanja.


7.6. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/001 NL/Financial service activities (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Nizozemska – EGF/2018/001 NL/Financial service activities [COM(2018)0548 - C8-0392/2018- 2018/2220(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0363)


7.7. Opravljanje avdiovizualnih medijskih storitev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalki: Sabine Verheyen in Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0364)

Govori

Isabella Adinolfi, v imenu skupine EFDD, pred glasovanjem o začasnem sporazumu, ki je zahtevala, da se o predlogih sprememb v skladu s členom 59(3) Poslovnika glasuje pred začasnim sporazumom.

Parlament je zahtevo zavrnil.


7.8. Predlog spremembe proračuna št. 5/2018: Preklic rezerve v zvezi s podporo za Turčijo iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), okrepitev evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in humanitarne pomoči za druge nujne ukrepe ter sprememba kadrovskega načrta Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA) glede na pobudo WiFi4EU (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2018 za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija: Preklic rezerve v zvezi s podporo za Turčijo iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), okrepitev evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in humanitarne pomoči za druge nujne ukrepe ter sprememba kadrovskega načrta Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA) glede na pobudo WiFi4EU [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0365)

Zadnja posodobitev: 23. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov