Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2763(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000074/2018 (B8-0402/2018)

Forhandlinger :

PV 02/10/2018 - 12
CRE 02/10/2018 - 12

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 2. oktober 2018 - Strasbourg

12. EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000078/2018) af Linda McAvan, for DEVE, Bernd Lange, for IMCO og Pier Antonio Panzeri, for INTA, til Rådet: EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (B8-0404/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000074/2018) af Linda McAvan, for DEVE, Bernd Lange, for IMCO og Pier Antonio Panzeri, for INTA, til næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (B8-0402/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000075/2018) af Linda McAvan, for DEVE, Bernd Lange, for IMCO og Pier Antonio Panzeri, for INTA, til Kommissionen: EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (B8-0403/2018)

Mirja Vehkaperä, Bernd Lange og Pier Antonio Panzeri begrundede forespørgslerne.

Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Joachim Starbatty for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Olaf Stuger, Louis Michel for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Helmut Scholz, William (The Earl of) Dartmouth, Jean-Luc Schaffhauser, Francisco Assis, Marietje Schaake, Anne-Marie Mineur, Elly Schlein, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Doru-Claudian Frunzulică og Julie Ward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Linnéa Engström, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis og Georgios Epitideios.

Talere: Christos Stylianides og Juliane Bogner-Strauss.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 4.10.2018.

Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik