Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2763(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000074/2018 (B8-0402/2018)

Arutelud :

PV 02/10/2018 - 12
CRE 02/10/2018 - 12

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Teisipäev, 2. oktoober 2018 - Strasbourg

12. ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000078/2018), mille esitasid Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel, Bernd Lange IMCO-komisjoni nimel ja Pier Antonio Panzeri INTA-komisjoni nimel nõukogule: ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (B8-0404/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000074/2018), mille esitasid Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel, Bernd Lange IMCO-komisjoni nimel ja Pier Antonio Panzeri INTA-komisjoni nimel komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale: ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (B8-0402/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000075/2018), mille esitasid Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel, Bernd Lange IMCO-komisjoni nimel ja Pier Antonio Panzeri INTA-komisjoni nimel komisjonile: ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (B8-0403/2018)

Mirja Vehkaperä, Bernd Lange ja Pier Antonio Panzeri esitasid küsimused.

Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Christos Stylianides (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, David Martin fraktsiooni S&D nimel, Joachim Starbatty fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Olaf Stuger, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Helmut Scholz, William (The Earl of) Dartmouth, Jean-Luc Schaffhauser, Francisco Assis, Marietje Schaake, Anne-Marie Mineur, Elly Schlein, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Doru-Claudian Frunzulică ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Linnéa Engström, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Juliane Bogner-Strauss.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2018 protokollipunkt 7.8.

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika