Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2763(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000074/2018 (B8-0402/2018)

Keskustelut :

PV 02/10/2018 - 12
CRE 02/10/2018 - 12

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 2. lokakuuta 2018 - Strasbourg

12. EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000078/2018) – Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta, Bernd Lange IMCO-valiokunnan puolesta ja Pier Antonio Panzeri INTA-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (B8-0404/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000074/2018) – Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta, Bernd Lange IMCO-valiokunnan puolesta ja Pier Antonio Panzeri INTA-valiokunnan puolesta komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle: EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (B8-0402/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000075/2018) – Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta, Bernd Lange IMCO-valiokunnan puolesta ja Pier Antonio Panzeri INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (B8-0403/2018)

Mirja Vehkaperä, Bernd Lange ja Pier Antonio Panzeri esittelivät kysymykset.

Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja) ja Christos Stylianides (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Joachim Starbatty ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Olaf Stuger, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Helmut Scholz, William (The Earl of) Dartmouth, Jean-Luc Schaffhauser, Francisco Assis, Marietje Schaake, Anne-Marie Mineur, Elly Schlein, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Doru-Claudian Frunzulică ja Julie Ward.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Linnéa Engström, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Juliane Bogner-Strauss.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2018, kohta 7.8.

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö