Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2763(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000074/2018 (B8-0402/2018)

Debaty :

PV 02/10/2018 - 12
CRE 02/10/2018 - 12

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 2 października 2018 r. - Strasburg

12. Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000078/2018), które skierowali: Linda McAvan w imieniu komisji DEVE, Bernd Lange w imieniu komisji IMCO i Pier Antonio Panzeri w imieniu komisji INTA, do Rady: Wkład UE w wiążący instrument ONZ, którego celem jest uregulowanie działalności korporacji transnarodowych w odniesieniu do praw człowieka (B8-0404/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000074/2018), które skierowali: Linda McAvan w imieniu komisji DEVE, Bernd Lange w imieniu komisji IMCO i Pier Antonio Panzeri w imieniu komisji INTA, do wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wkład UE w wiążący instrument ONZ, którego celem jest uregulowanie działalności korporacji transnarodowych w odniesieniu do praw człowieka (B8-0402/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000075/2018), które skierowali: Linda McAvan w imieniu komisji DEVE, Bernd Lange w imieniu komisji IMCO i Pier Antonio Panzeri w imieniu komisji INTA, do Komisji: Wkład UE w wiążący instrument ONZ, którego celem jest uregulowanie działalności korporacji transnarodowych w odniesieniu do praw człowieka (B8-0403/2018)

Mirja Vehkaperä, Bernd Lange i Pier Antonio Panzeri rozwinęli pytania.

Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady) i Christos Stylianides (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Joachim Starbatty w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Olaf Stuger, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Helmut Scholz, William (The Earl of) Dartmouth, Jean-Luc Schaffhauser, Francisco Assis, Marietje Schaake, Anne-Marie Mineur, Elly Schlein, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Doru-Claudian Frunzulică i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Linnéa Engström, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Juliane Bogner-Strauss.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 4.10.2018.

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności