Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2763(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000074/2018 (B8-0402/2018)

Debatter :

PV 02/10/2018 - 12
CRE 02/10/2018 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 2 oktober 2018 - Strasbourg

12. EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000078/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, Bernd Lange, för utskottet IMCO och Pier Antonio Panzeri, för utskottet INTA, till rådet: EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (B8-0404/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000074/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, Bernd Lange, för utskottet IMCO och Pier Antonio Panzeri, för utskottet INTA, till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik - EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (B8-0402/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000075/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, Bernd Lange, för utskottet IMCO och Pier Antonio Panzeri, för utskottet INTA, till kommissionen: EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (B8-0403/2018)

Mirja Vehkaperä, Bernd Lange och Pier Antonio Panzeri utvecklade frågorna.

Juliane Bogner-Strauss (rådets tjänstgörande ordförande) och Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Joachim Starbatty för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Olaf Stuger; Louis Michel för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Helmut Scholz, William (The Earl of) Dartmouth, Jean-Luc Schaffhauser, Francisco Assis, Marietje Schaake, Anne-Marie Mineur, Elly Schlein, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Doru-Claudian Frunzulică och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Linnéa Engström, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis och Georgios Epitideios.

Talare: Christos Stylianides och Juliane Bogner-Strauss.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 4.10.2018.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy