Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 2. oktober 2018 - Strasbourg

13. EU-støtte til UNRWA oven på USA's tilbagetrækning af finansiel støtte til UNRWA (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU-støtte til UNRWA oven på USA's tilbagetrækning af finansiel støtte til UNRWA (2018/2852(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, og Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Arne Gericke, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, André Elissen, Francisco José Millán Mon, Eider Gardiazabal Rubial, Branislav Škripek, Jacques Colombier, Michaela Šojdrová, Pier Antonio Panzeri og Enrique Guerrero Salom.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo og Eleftherios Synadinos.

Taler: Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik