Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 2. oktoober 2018 - Strasbourg

13. ELi toetus ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas (UNRWA) pärast USA rahalise abi lõpetamist (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi toetus ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas (UNRWA) pärast USA rahalise abi lõpetamist (2018/2852(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Arne Gericke, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, André Elissen, Francisco José Millán Mon, Eider Gardiazabal Rubial, Branislav Škripek, Jacques Colombier, Michaela Šojdrová, Pier Antonio Panzeri ja Enrique Guerrero Salom.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika