Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 2., Kedd - Strasbourg

13. Az USA-nak az UNRWA pénzügyi támogatásától történő visszalépését követően az EU által az UNRWA-nak nyújtott támogatás (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az USA-nak az UNRWA pénzügyi támogatásától történő visszalépését követően az EU által az UNRWA-nak nyújtott támogatás (2018/2852(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Marcus Pretzell, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Arne Gericke, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, André Elissen, Francisco José Millán Mon, Eider Gardiazabal Rubial, Branislav Škripek, Jacques Colombier, Michaela Šojdrová, Pier Antonio Panzeri és Enrique Guerrero Salom.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo és Eleftherios Synadinos.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2019. január 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat