Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2018 m. spalio 2 d. - Strasbūras

13. ES parama Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) po to, kai JAV atšaukė savo finansinę paramą UNRWA (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES parama Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) po to, kai JAV atšaukė savo finansinę paramą UNRWA (2018/2852(RSP))

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu ir Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Marcus Pretzell ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Arne Gericke), Jordi Solé, Sofia Sakorafa, André Elissen, Francisco José Millán Mon, Eider Gardiazabal Rubial, Branislav Škripek, Jacques Colombier, Michaela Šojdrová, Pier Antonio Panzeri ir Enrique Guerrero Salom.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2019 m. sausio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika