Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 2. oktobris - Strasbūra

13. ES atbalsts UNRWA pēc ASV finansiālā atbalsta atsaukšanas UNRWA (debates)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES atbalsts UNRWA pēc ASV finansiālā atbalsta atsaukšanas UNRWA (2018/2852(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā un Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marcus Pretzell ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Arne Gericke, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, André Elissen, Francisco José Millán Mon, Eider Gardiazabal Rubial, Branislav Škripek, Jacques Colombier, Michaela Šojdrová, Pier Antonio Panzeri un Enrique Guerrero Salom.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo un Eleftherios Synadinos.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika