Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 2 octombrie 2018 - Strasbourg

13. Sprijinul UE acordat UNRWA ca urmare a retragerii sprijinului financiar al SUA pentru UNRWA (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Sprijinul UE acordat UNRWA ca urmare a retragerii sprijinului financiar al SUA pentru UNRWA (2018/2852(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, și Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Marcus Pretzell, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arne Gericke, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, André Elissen, Francisco José Millán Mon, Eider Gardiazabal Rubial, Branislav Škripek, Jacques Colombier, Michaela Šojdrová, Pier Antonio Panzeri și Enrique Guerrero Salom.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo și Eleftherios Synadinos.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate