Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 2. oktober 2018 - Strasbourg

14. Situationen i Yemen (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Yemen (2018/2853(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Ramona Nicole Mănescu for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, Patricia Lalonde, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, James Carver, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Charles Tannock og Margot Parker.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Udo Voigt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill og Michaela Šojdrová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Lampros Fountoulis, Notis Marias og João Pimenta Lopes.

Taler: Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 4.10.2018.

Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik