Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2018 m. spalio 2 d. - Strasbūras

14. Padėtis Jemene (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Jemene (2018/2853(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Ramona Nicole Mănescu PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, Patricia Lalonde, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, James Carver, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Charles Tannock ir Margot Parker.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Udo Voigt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill ir Michaela Šojdrová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Lampros Fountoulis, Notis Marias ir João Pimenta Lopes.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 04 protokolo 7.9 punktas

Atnaujinta: 2019 m. sausio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika