Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 2. oktobris - Strasbūra

14. Stāvoklis Jemenā (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Jemenā (2018/2853(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Ramona Nicole Mănescu PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, Patricia Lalonde, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, James Carver, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Charles Tannock un Margot Parker.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Udo Voigt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill un Michaela Šojdrová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Lampros Fountoulis, Notis Marias un João Pimenta Lopes.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.10.2018. protokola 7.9. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika