Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0293(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0287/2018

Indgivne tekster :

A8-0287/2018

Forhandlinger :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Afstemninger :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Stemmeforklaringer
PV 27/03/2019 - 18.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Protokol
Tirsdag den 2. oktober 2018 - Strasbourg

15. Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 (omarbejdning) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Miriam Dalli forelagde betænkningen.

Taler: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Karima Delli (ordfører for udtalelse fra TRAN), Jens Gieseke for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Liese, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Danilo Oscar Lancini for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Peter Liese, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rebecca Harms, Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli og Markus Pieper.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt og Henna Virkkunen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira og Georgios Epitideios.

Talere: Miguel Arias Cañete og Miriam Dalli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.5 i protokollen af 3.10.2018.

Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik