Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0293(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0287/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0287/2018

Viták :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Szavazatok :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
A szavazatok indokolása
PV 27/03/2019 - 18.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Jegyzőkönyv
2018. október 2., Kedd - Strasbourg

15. Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények ***I (vita)
CRE

Jelentés az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról és a 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Miriam Dalli előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Karima Delli (a TRAN bizottság véleményének előadója), Jens Gieseke, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter Liese, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Danilo Oscar Lancini, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Peter Liese, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Rebecca Harms, Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli és Markus Pieper.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt és Henna Virkkunen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira és Georgios Epitideios.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Miriam Dalli.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.3-i jegyzőkönyv, 9.5. pont .

Utolsó frissítés: 2019. január 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat