Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0293(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0287/2018

Pateikti tekstai :

A8-0287/2018

Debatai :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Balsavimas :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 27/03/2019 - 18.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Protokolas
Antradienis, 2018 m. spalio 2 d. - Strasbūras

15. Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Miriam Dalli pristatė pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Karima Delli (TRAN komiteto nuomonės referentė), Jens Gieseke PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Liese), Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Danilo Oscar Lancini ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Peter Liese (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Rebecca Harms), Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli ir Markus Pieper.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt ir Henna Virkkunen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Miriam Dalli.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 03 protokolo 9.5 punktas

Atnaujinta: 2019 m. sausio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika