Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0293(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0287/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0287/2018

Debates :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Balsojumi :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Balsojumu skaidrojumi
PV 27/03/2019 - 18.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Protokols
Otrdiena, 2018. gada 2. oktobris - Strasbūra

15. Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju mazas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 (pārstrādāta redakcija) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Miriam Dalli (A8-0287/2018).

Miriam Dalli iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Karima Delli (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Jens Gieseke PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Liese, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Danilo Oscar Lancini ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Rebecca Harms, Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli un Markus Pieper.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt un Henna Virkkunen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira un Georgios Epitideios.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Miriam Dalli.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.10.2018. protokola 9.5. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika