Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0005(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0279/2018

Keskustelut :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Äänestykset :

PV 03/10/2018 - 9.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0371

Pöytäkirja
Tiistai 2. lokakuuta 2018 - Strasbourg

16. Arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen * - Arvonlisäverokannat * (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi sekä lopullisen järjestelmän käyttöön ottamiseksi jäsenvaltioiden välisen kaupan verotusta varten [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Jeppe Kofod ja Tibor Szanyi esittelivät mietinnöt.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Thierry Cornillet ALDE-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Angelo Ciocca ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Werner Langen, Arndt Kohn, Notis Marias, Jean Arthuis, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Dariusz Rosati, Doru-Claudian Frunzulică, Tom Vandenkendelaere, Neena Gill, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas ja Sirpa Pietikäinen.

Miguel Arias Cañete käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Tibor Szanyi käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.10.2018, kohta 9.1 ja istunnon pöytäkirja 3.10.2018, kohta 9.6.

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö