Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 2. října 2018 - Štrasburk

17. Vzestup neofašistického násilí v Evropě (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Vzestup neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Jussi Halla-aho za skupinu ECR, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, David Coburn za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge k vystoupení, které učinil Mario Borghezio, Romeo Franz, Martin Schirdewan, který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit David Coburn, Julie Ward, která odmítla dvě otázky, které chtěli zvednutím modré karty položit David Coburn a Dobromir Sośnierz, Eleni Theocharous a Stelios Kouloglou.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elly Schlein, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Sotirios Zarianopoulos, Ángela Vallina, Dobromir Sośnierz a Marek Jurek, oba posledně jmenovaní rověž k průběhu rozpravy (předsedající poskytl upřesnění).

Vystoupily: Věra Jourová a Juliane Bogner-Strauss.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí