Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 2. oktober 2018 - Strasbourg

17. Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Jussi Halla-aho for ECR-Gruppen, Linnéa Engström for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, om Mario Borghezios indlæg, Romeo Franz, Martin Schirdewan, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Julie Ward, der afviste to blåt kort-spørgsmål fra David Coburn og Dobromir Sośnierz, Eleni Theocharous og Stelios Kouloglou.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elly Schlein, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Sotirios Zarianopoulos, Ángela Vallina, Dobromir Sośnierz og Marek Jurek, de to sidstnævnte ligeledes om afviklingen af forhandlingen (formanden præciserede).

Talere: Věra Jourová og Juliane Bogner-Strauss.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: senere mødeperiode.

Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik