Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 2. oktoober 2018 - Strasbourg

17. Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (2018/2869(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Róża Gräfin von Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Jussi Halla-aho fraktsiooni ECR nimel, Linnéa Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge (Mario Borghezio sõnavõtu teemal), Romeo Franz, Martin Schirdewan, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada David Coburn, Julie Ward, kes keeldus kahest küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovisid esitada David Coburn ja Dobromir Sośnierz, Eleni Theocharous ja Stelios Kouloglou.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elly Schlein, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Sotirios Zarianopoulos, Ángela Vallina, Dobromir Sośnierz ja Marek Jurek, viimased kaks puudutasid ka arutelu korraldamist (juhataja vastas).

Sõna võtsid Věra Jourová ja Juliane Bogner-Strauss.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika