Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 2. lokakuuta 2018 - Strasbourg

17. Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (2018/2869(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Jussi Halla-aho ECR-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge Mario Borghezion puheenvuorosta, Romeo Franz, Martin Schirdewan, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää David Coburn, Julie Ward, joka kieltäytyi vastaamasta kahteen sinisen kortin kysymykseen, jotka David Coburn ja Dobromir Sośnierz halusivat esittää, Eleni Theocharous ja Stelios Kouloglou.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elly Schlein, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Sotirios Zarianopoulos, Ángela Vallina, Dobromir Sośnierz ja Marek Jurek, nämä kaksi viimeistä myös keskustelun kulusta (puhemies täsmensi asiaa).

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Juliane Bogner-Strauss.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: myöhempi istuntojakso.

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö