Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 2 października 2018 r. - Strasburg

17. Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (2018/2869(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Jussi Halla-aho w imieniu grupy ECR, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge w sprawie wystąpienia Maria Borghezio, Romeo Franz, Martin Schirdewan, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Julie Ward, która nie zgodziła się na dwa pytania zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna i Dobromira Sośnierza, Eleni Theocharous i Stelios Kouloglou.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Elly Schlein, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Sotirios Zarianopoulos, Ángela Vallina, Dobromir Sośnierz i Marek Jurek, dwaj ostatni również w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Głos zabrały: Věra Jourová i Juliane Bogner-Strauss.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności