Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 2. októbra 2018 - Štrasburg

17. Rozmach neofašistického násilia v Európe (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Rozmach neofašistického násilia v Európe (2018/2869(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Jussi Halla-aho v mene skupiny ECR, Linnéa Engström v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge k vystúpeniu Maria Borghezia, Romeo Franz, Martin Schirdewan, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Julie Ward, ktorá odmietla dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil David Coburn a Dobromir Sośnierz, Eleni Theocharous a Stelios Kouloglou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elly Schlein, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Sotirios Zarianopoulos, Ángela Vallina, Dobromir Sośnierz a Marek Jurek, poslední dvaja rečníci rovnako k priebehu rozpravy (predseda poskytol spresnenia).

Vystúpili: Věra Jourová a Juliane Bogner-Strauss.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca plenárna schôdza.

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia