Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 2 oktober 2018 - Strasbourg

17. Det ökande nyfascistiska våldet i Europa (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det ökande nyfascistiska våldet i Europa (2018/2869(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, som yttrade sig om inlägget av Mario Borghezio; Romeo Franz, Martin Schirdewan, som avböjde en fråga ("blått kort") från David Coburn, Julie Ward, som avböjde två frågor (”blått kort”) från David Coburn och Dobromir Sośnierz; Eleni Theocharous och Stelios Kouloglou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elly Schlein, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Sotirios Zarianopoulos, Ángela Vallina, Dobromir Sośnierz och Marek Jurek; de två sistnämnda talarna yttrade sig även om genomförandet av debatten (talmannen gjorde förtydliganden).

Talare: Věra Jourová och Juliane Bogner-Strauss.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: vid en senare sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy