Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 2. října 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 3.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 18.–19. října 2018 (rozprava)
 4.Slavnostní zasedání – Černá Hora
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Sdělení předsednictví
 7.Hlasování
  7.1.Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.2.Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.3.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Marokem, kterou se stanoví podmínky pro účast Maroka na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.4.Dohoda mezi EU a Kanadou o letecké dopravě *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.5.Zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území Unie* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.6.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/001 NL/Finanční služby (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.7.Poskytování audiovizuálních mediálních služeb ***I (hlasování)
  7.8.Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2018: zrušení rezervy související s podporou pro Turecko z nástroje předvstupní pomoci (NPP II), posílení evropského nástroje sousedství a humanitární pomoci pro další naléhavou činnost a změna plánu pracovních míst Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) v souvislosti s iniciativou WiFi4EU (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (rozprava)
 13.Podpora EU organizaci UNRWA poté, co jí USA přestaly poskytovat finanční podporu (rozprava)
 14.Situace v Jemenu (rozprava)
 15.Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla ***I (rozprava)
 16.Harmonizace a zjednodušení určitých pravidel v systému DPH * – Sazby daně z přidané hodnoty * (rozprava)
 17.Vzestup neofašistického násilí v Evropě (rozprava)
 18.Nemožnost občanů uplatňovat své volební právo v EU (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (149 kb) Prezenční listina (61 kb) Výsledky hlasování (41 kb) Jmenovitá hlasování (443 kb) 
 
Zápis (77 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (25 kb) Jmenovitá hlasování (52 kb) 
 
Zápis (251 kb) Prezenční listina (70 kb) Výsledky hlasování (437 kb) Jmenovitá hlasování (826 kb) 
Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí