Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 3.Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης και 19ης Οκτωβρίου 2018 (συζήτηση)
 4.Πανηγυρική συνεδρίαση - Μαυροβούνιο
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Ανακοινώσεις της Προεδρίας
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Μαρόκου: όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του Μαρόκου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Καναδά *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Συμπερίληψη του ιταλικού δήμου Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια και των ιταλικών υδάτων της λίμνης του Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης* (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/001 NL/Financial service activities (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.7.Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ***I (ψηφοφορία)
  
7.8.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018: Ακύρωση του αποθεματικού που συνδέεται με την παροχή στήριξης στην Τουρκία από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και της ανθρωπιστικής βοήθειας για άλλες επείγουσες δράσεις και τροποποίηση του πίνακα προσωπικού του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) στο πλαίσιο της ψηφοφορίας WiFi4EU (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (συζήτηση)
 13.Στήριξη της ΕΕ προς την UNRWA μετά την απόφαση των ΗΠΑ να σταματήσουν την παροχή οικονομικής στήριξης στην UNRWA (συζήτηση)
 14.Κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)
 15.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ***I (συζήτηση)
 16.Εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας * - Συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας * (συζήτηση)
 17.Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (συζήτηση)
 18.Στέρηση των εκλογικών δικαιωμάτων στην ΕΕ (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (171 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (48 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (443 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (83 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (29 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (50 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (275 kb) Κατάσταση παρόντων (78 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (442 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (685 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου