Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 2. oktoober 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 3.Euroopa Ülemkogu 18.–19. oktoobri 2018. aasta kohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 4.Pidulik istung – Montenegro
 5.Istungi jätkamine
 6.Presidentuuri teadaanded
 7.Hääletused
  7.1.Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.2.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.3.ELi ja Maroko vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkulepe: Maroko osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.4.ELi ja Kanada lennutranspordileping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.5.Itaalia Campione d’Italia haldusüksuse ja Itaaliale kuuluva Lugano järve osa arvamine liidu tolliterritooriumi hulka* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus – EGF/2018/001 NL/Financial service activities (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.7.Audiovisuaalmeedia teenuste osutamine ***I (hääletus)
  7.8.Paranduseelarve projekt nr 5/2018: ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA II) Türgi toetamiseks ettenähtud reservi tühistamine, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) ja kiireloomulistele meetmetele eraldatava humanitaarabi tugevdamine ning Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA) ametikohtade loetelu muutmine seoses algatusega „WiFi4EU“ (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (arutelu)
 13.ELi toetus ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas (UNRWA) pärast USA rahalise abi lõpetamist (arutelu)
 14.Olukord Jeemenis (arutelu)
 15.Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid ***I (arutelu)
 16.Käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamine ja lihtsustamine * - Käibemaksumäärad * (arutelu)
 17.Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (arutelu)
 18.Valimisõigusest ilmajätmine ELis (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (144 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb) Hääletustulemused (41 kb) Nimelise hääletuse tulemused (443 kb) 
 
Protokoll (76 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (26 kb) Nimelise hääletuse tulemused (49 kb) 
 
Protokoll (248 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletustulemused (415 kb) Nimelise hääletuse tulemused (676 kb) 
Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika