Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 2. lokakuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 3.Eurooppa-neuvoston 18.–19. lokakuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 4.Juhlaistunto - Montenegro
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Puhemiehen ilmoitukset
 7.Äänestykset
  
7.1.Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.2.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.3.EU:n ja Marokon tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus: Marokon osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.4.EU:n ja Kanadan välinen lentoliikennesopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.5.Italian kunnan Campione d’Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttäminen unionin tullialueeseen* (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.6.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/001 NL/Financial service activities (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.7.Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen ***I (äänestys)
  
7.8.Lisätalousarvioesitys nro 5/2018: liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) Turkille osoitettavaa tukea koskevan varauksen peruuttaminen, Euroopan naapuruusvälineen (ENI) ja humanitaarisen avun määrärahojen lisääminen kiireellisten lisätoimien toteuttamiseksi sekä innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) henkilöstötaulukon muuttaminen WiFi4EU-aloitteen huomioon ottamiseksi (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (keskustelu)
 13.EU:n tuki UNRWA:lle Yhdysvaltojen lopetettua järjestön rahoittaminen (keskustelu)
 14.Jemenin tilanne (keskustelu)
 15.Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille ***I (keskustelu)
 16.Arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen * - Arvonlisäverokannat * (keskustelu)
 17.Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (keskustelu)
 18.Äänioikeuden riistäminen EU:ssa (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (151 kb) Läsnäololista (61 kb) Äänestysten tulokset (42 kb) Nimenhuutoäänestykset (443 kb) 
 
Pöytäkirja (76 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (26 kb) Nimenhuutoäänestykset (51 kb) 
 
Pöytäkirja (250 kb) Läsnäololista (69 kb) Äänestysten tulokset (414 kb) Nimenhuutoäänestykset (756 kb) 
Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö