Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 2 oktober 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 3.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 18-19 oktober 2018 (debat)
 4.Plechtige vergadering - Montenegro
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Mededelingen van de Voorzitter
 7.Stemmingen
  7.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.2.Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.3.Overeenkomst EU-Marokko inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking: voorwaarden voor de deelname van Marokko aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.4.Luchtvervoersovereenkomst EU-Canada *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.5.Opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie* (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2018/001 NL/Financiële dienstverlening (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.7.Het aanbieden van audiovisuele mediadiensten ***I (stemming)
  7.8.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2018: Annulering van de reserve in verband met de steun voor Turkije uit het instrument voor pretoetredingssteun en versterking van het Europees nabuurschapsinstrument en van de humanitaire hulp voor dringende andere maatregelen, en wijziging van de lijst van het aantal ambten van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) in het kader van het WiFi4EU-initiatief (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (debat)
 13.EU-steun aan UNRWA na de intrekking van de financiële steun van de VS aan UNRWA (debat)
 14.De situatie in Jemen (debat)
 15.Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ***I (debat)
 16.Harmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel * - Btw-tarieven * (debat)
 17.De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (debat)
 18.Ontnemen van het stemrecht in de EU (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (149 kb) Presentielijst (61 kb) Uitslag van de stemming (42 kb) Hoofdelijke stemming (443 kb) 
 
Notulen (76 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (26 kb) Hoofdelijke stemming (52 kb) 
 
Notulen (256 kb) Presentielijst (69 kb) Uitslag van de stemming (426 kb) Hoofdelijke stemming (755 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid