Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 2 octombrie 2018 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 3.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 18-19 octombrie 2018 (dezbatere)
 4.Ședință solemnă - Muntenegru
 5.Reluarea ședinței
 6.Comunicările Președintelui
 7.Votare
  
7.1.Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.3.Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Marocului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.4.Acordul privind transportul aerian dintre UE şi Canada *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.5.Includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.6.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare — EGF/2018/001 NL/Activități de servicii financiare (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.7.Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale ***I (vot)
  
7.8.Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018: Anularea rezervei legate de sprijinul acordat Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente și modificarea schemei de personal a Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) în contextul inițiativei WiFi4EU (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Reluarea ședinței
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (dezbatere)
 13.Sprijinul UE acordat UNRWA ca urmare a retragerii sprijinului financiar al SUA pentru UNRWA (dezbatere)
 14.Situația din Yemen (dezbatere)
 15.Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele comerciale ușoare noi ***I (dezbatere)
 16.Armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată * - Cotele taxei pe valoarea adăugată * (dezbatere)
 17.Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa (dezbatere)
 18.Privarea de drepturi de vot în UE (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (153 kb) Listă de prezență (61 kb) Rezultatele voturilor (42 kb) Voturi prin apel nominal (443 kb) 
 
Proces-verbal (76 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (25 kb) Voturi prin apel nominal (48 kb) 
 
Proces-verbal (258 kb) Listă de prezență (70 kb) Rezultatele voturilor (416 kb) Voturi prin apel nominal (676 kb) 
Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate